Politika kvality

Tvoříme podmínky a prostředky pro úspěšné zavedení, trvalé fungování a zlepšování systému kvality. Základní podmínkou je zajištění zisku a jeho účelné investování do zkvalitňování personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jejich optimálním využíváním se snažíme zabezpečit spokojenost zákazníků a našich zaměstnanců.

Zajišťujeme podmínky a prostředky pro rozšiřování a zvyšování kvalifikace a motivace zaměstnanců. Dbáme na týmovou práci a spolupráci, kvalitní interní komunikaci a kvalitní technologické a technické zázemí. Vytváříme svým pracovníkům vhodné a důstojné pracovní prostředí s cílem zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci.

Cílem zaměření na zákazníka je, aby zákazník odcházel vždy s pocitem, že pro jeho spokojenost bylo učiněno maximum. To znamená, že zakázky musí vždy splňovat definované požadavky zákazníka a odpovídat obecně platným předpisům. Chceme splňovat očekávání zákazníka z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a šetrnost k životnímu prostředí.

Považujeme za nutné poskytnout našim zákazníkům plný servis v oblasti doprovodných služeb a poradenství.