STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Politika kvality

PKS stavby a.s. patří k významným stavebně dodavatelským společnostem regionu Vysočina s celorepublikovou působností, s vlastními výrobními kapacitami. Podnikatelská strategie společnosti je založena na vysoké kvalitě plnění definovaných požadavků zákazníka, dosahování hospodářských výsledků pro účelné investování do rozvoje společnosti při dodržení technických, bezpečnostních a ekologických norem.

V souladu s tímto se vedení společnosti zavazuje:

  • Vytvářet podmínky pro trvalé zlepšování systému řízení kvality. S využitím norem ISO řady 9000 prohlubovat procesní systém řízení realizace stavebních zakázek a doprovodných služeb.
  • Provádět průběžné monitorování a vyhodnocování úrovně procesního řízení s deklarovanou kvalitou předávaných zakázek a mírou spokojenosti zákazníka.
  • Vyžadovat od svých smluvních partnerů dodržování dohodnutých požadavků kvality prováděných prací.
  • Plánovitě v souladu s aktuálním podnikatelským prostředím investovat do firemního informačního systému, modernizaci stavebního a mechanického zařízení.
  • Zajišťovat podmínky pro zvyšování profesní kvalifikaci zaměstnanců průběžným vzděláváním; vyžadovat dodržování technologické kázně, bezpečnosti práce a environmentálního chování.