STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Profil společnosti

Stavební společnost PKS stavby a.s. disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující stavební profese včetně technologií a služeb.

Hlavním výrobním programem naší stavební společnosti je realizace pozemních a inženýrských staveb. Jsme technicky vyspělou společností, která neustále rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových technologií. Dbáme na odborný rozvoj personálu, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti.

V rámci skupiny firem PKS patříme k 10 nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice.