STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Získali jsme ocenění Stavba roku 2018

3. října 2018 proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Stavba roku 2018 v oboru architektury a stavitelství. Dolnobřežanská sportovní hala zde získala titul Stavba roku 2018. Jedná se již o druhý velmi významný úspěch této stavby v tomto týdnu.

Budova sportovní haly vychází z moderních trendů současné architektury. Při jejím návrhu byl kladen velký důraz také na urbanistické hledisko. Podobnou stavbu v rámci České republiky nenajdete. Výjimečnost této stavby spočívá zejména v jejím oblém tvaru, plášti z hliníkového šindele a také způsobu osvětlení světlovody.

Sportovní hala je postavena jako součást školního areálu a je využívána pro výuku tělesné výchovy. Hala též slouží k pořádání sportovních a kulturních akcí. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 metrů, kapacita tribuny je 250 diváků. Tato hala je největší investiční akcí Obce Dolní Břežany a byla dokončena v říjnu loňského roku. Tento unikát se nám podařilo zrealizovat za pouhý jeden rok, a to ve výborné kvalitě a k plné spokojenosti investora.
„Naše sportovní hala si získala velkou pozornost médií českých i zahraničních, a to hned po jejím dokončení. Publikována byla také v prestižní Ročence české architektury 2016 – 2017. Úspěch v prestižních architektonických soutěžích nám jen potvrzuje, že se jedná o projekt kvalitní a těší nás, že se nám ho v naší obci podařilo zrealizovat. Získaná ocenění ukazují, že i malá obec může z veřejných zdrojů realizovat velkou architekturu. V neposlední řadě bych rád zmínil, že tato stavba je nejen architektonicky povedená, ale také veřejně prospěšná a opravdu hojně využívaná,“ sdělil Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany.

Soutěž Stavba roku organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a jejím cílem je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. V loňském ročníku této soutěže byl velmi úspěšný také areál základní a mateřské školy v Dolních Břežanech, odborná porota ho vybrala mezi tři nejlepší projekty a udělila nominaci na Stavbu roku Středočeského kraje 2017.