STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Nejlepším stavbám na Vysočině dominují naše dva projekty

Soutěž Stavba roku Kraje Vysočina každým rokem vypisuje Stavební sdružení Vysočina ve spolupráci s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Krajem Vysočina. Přihlášené stavby hodnotí odborná komise, která uděluje tituly a čestná uznání. Laická veřejnost vyjadřuje své sympatie stavbě pomocí sms hlasů a realizace s nejvyšším počtem je dekorována titulem Cena veřejnosti. Celkový počet 28 přihlášených staveb byl rozdělen do čtyř hlavních kategorií. U dvou z nich hlavní cenu získaly projekty z rukou našich stavbařů.
Rekonstrukce víceúčelového sálu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí obdržela tento titul v kategorii "Staveb občanské vybavenosti" za zdařilou přestavbu sokolovny na moderní zařízení, které je vtipně propojeno s vedlejšími prostory. Zvláště vysoce bylo ohodnoceno provedení sálu. Složitou přestavbu sálu na multifunkční zařízení probíhalo od srpna 2013 do konce roku 2014. Investorem akce bylo Město Velké Meziříčí.
Druhou oceněnou stavbou se stala výstavba závoda Swoboda - Stamping v Jihlavě v kategorii "Stavby administrativní a průmyslové". I zde byla oceněna kvalitní práce našich dělníků. Titul byl udělen za komplexní řešení a dokonalé zpracování stavby včetně detailů interiérů. Stavbu pro soukromého investora jsme zvládli zhotovit v plné kvalitě k plné spokojenosti zákazníka za pouhých sedm měsíců.

foto ©: www.stavbavysociny.cz