Personální standardy

Pracovní poměr ve společnosti PKS stavby a.s. nabízí zajištění práce v dlouhodobém horizontu, stabilní a pravidelný příjem v určených termínech. To je hodnota, která výrazným efektem působí na sociální stabilitu a životní styl našich zaměstnanců a jejich rodin.

Všem svým zaměstnancům poskytujeme firemní standardy na základě podmínek sjednaných v platné kolektivní smlouvě, případně ve vnitropodnikové organizační nebo řídící normě.

  • Kvalifikační odborný rozvoj zaměstnance (včetně možnosti jazykového studia).
  • Další týden dovolené nad zákonný nárok.
  • Příspěvek na stravování.
  • Výhody kolektivní smlouvy u některých důležitých překážek v práci na straně zaměstnance.
  • Lékařská péče poskytovaná smluvním závodním lékařem a smluvním zdravotnickým zařízením.
  • Možnost příspěvku na ubytování zaměstnanců.
  • Finanční odměna při životních a pracovních jubileích.
  • Možnost pomoci zaměstnancům v případě, že se dostanou do vážné zdravotní nebo sociální situace.