STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Korporátní identita

Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí veřejnosti.

Zásady dodržování jednotného vizuálního stylu jsou definovány v grafickém manuálu, k dispozici v souboru ke stažení. Jedná se o souhrn informací, které pomáhají implementovat a dodržovat vizuální styl společnosti PKS stavby a.s. Grafický manuál je závazným dokumentem pro všechny pracovníky, spolupracující a dodavatelské subjekty, podílející se na aplikaci jednotlivých prvků vizuálního stylu.
KONTAKTY
Michal Antl marketing a propagace +420 566 697 168