STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Získali jsme titul Stavby roku Kraje Vysočina

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Kraj Vysočina společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Stavebním sdružením Vysočina každoročně oceňují nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, které byly realizovány v Kraji Vysočina. Záměrem soutěže je oficiálně poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty, stavební firmy a řemeslníky, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu našeho kraje. Prezentovat a zviditelnit architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a dát signál, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí.


Soutež se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Titul byl stavbě udělen na slavnostním vyhlášení výsledků dne 13.6.2013, na zámku v Náměšti nad Oslavou.
Stavba byla realizována od února 2011 v listopadu 2012. Investorem stavby bylo Město Žďár nad Sázavou, provozovatelem je SPORTIS, příspěvková organizace. Hlavní architektonický návrh provedl Ing. arch. Jaroslav Ševčík ze Zlína a hlavním projektantem stavby byl ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Společnost PKS stavby a.s. byla generálním zhotovitelem stavby.