STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Stavba Vysočiny pro dvě naše realizace

Dva úspěšné projekty a tři významné tituly jsme posbírali při galavečeru vyhlašování soutěže Stavba roku Kraje Vysočina 2018, Nové sídlo společnosti Adoz získalo ocenění ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a Čestné uznání za přehledné dispoziční uspořádání a přívětivé pracovní prostředí. Stavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč následní hlavní ocenění za zdařilou urbanistickou rezonanci s areálem školy, kvalitní dispozice a provedení stavby.