STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Stavba roku Kraje Vysočina pro Domov důchodců Ždírec

Výsledky ze všech soutěží, které Stavba Vysočiny obsahuje (Stavba roku Kraje Vysočina, Studentský projekt, Učeň roku) byly vyhlášeny v počáteckém multifunkčním kině. Záštitu nad 12. ročníkem přijal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a starosta hostitelského města Karel Štefl. Mezi účastníky zavítal a ceny předával rovněž Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR a Miloslav Mašek, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Záměrem soutěže Stavba roku Kraje Vysočina je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, které byly realizovány v Kraji Vysočina, titulem STAVBA ROKU. Soutěž byla hodnocena ve čtyřech odborných kategoriích: Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Průmyslové a dopravní stavby a Vodohospodářské a zemědělské stavby. Přihlášená realizace přístavby k Domovu důchodců ve Ždírci byla oceněna hlavní cenou v první jmenované kategorii, Novostavby občanské vybavenosti. O vítězství bojovalo celkem 19 staveb a Domov důchodců bojoval z pěticí z nich přímo ve své kategorii. Cenu převzal za zhotovitele ředitel společnosti PKS stavby Jaroslav Kladiva. Architektonickou a projekční činnost provedl ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., investorem této zakázky byl Kraj Vysočina.
Soutěže vypisuje a pořádá Stavební sdružení Vysočina ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina.