STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Osm cen ze soutěže Stavba Vysočiny

V podvečer 24. září 2020 byla oficiálně vyhlášena soutěž o nejlepší stavby v Kraji Vysočina za rok 2019. Do přehlídky stavebních realizací, kterou po osmnácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Jiří Běhounek, měl nad soutěží záštitu, se přihlásilo 21 novostaveb a rekonstrukcí.

Epidemiologická situace v České republice nepříznivě ovlivnila jak původní červnové vyhlášení výsledků, tak i to náhradní zářijové. "S ohledem na aktuální situaci, která není příznivá pro pořádání vnitřních akcí a zároveň nelze predikovat, kdy se situace vrátí do normálu, proto jsme se rozhodli vyhlásit výsledky bez společenského setkání a ocenění předat individuálně v místě realizace nebo v sídle přihlašovatele soutěžní stavby." sdělil Martin Pertl, krajský manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví.


Společnost PKS stavby v letošním ročníku přihlásila do soutěže rekordní počet regionálních realizací, těch bylo 5 z celkového počtu 21.
Obdrželi jsme celkem 8 ocenění - hlavní cenu, 4 čestná uznání a 3 ocenění individuální.Dům sociálních služeb Pacov
Stavba roku Kraje Vysočina 2019 v kategorii stavby pro bydlení za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Čestné uznání v kategorii stavby pro bydlení za vytvoření harmonického prostředí pro péči a pobyt uživatelů.Sportovní hala Světlá nad Sázavou
Čestné uznání v kategorii stavby občanské vybavenosti za velkorysé řešení konstrukce a využitelnosti objektu.Pavilon dětského oddělení NMnM
Čestné uznání v kategorii stavby pro zdravotnictví za výrazné zkvalitnění péče o dětské pacienty.Základní škola Okrouhlice
Čestné uznání v kategorii stavby pro školství za přívětivé hmotové a materiálové provedení objektu.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Cenu veřejnosti v SMS hlasování