STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Novoměstská nemocnice má nové dětské oddělení

Nová budovu dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě přivítá první pacienty. Začíná postupné stěhování vybavení a techniky, na přelomu března a dubna by se pak nový lůžkový pavilon dětského oddělení i s ambulancemi měl otevřít a přivítat první pacienty. Novostavba se nachází na místě původní, šedesát let staré budovy dětského oddělení. I když Kraj Vysočina nejprve chtěl budovu pouze zmodernizovat, nakonec se rozhodl pro demolici a postavení nového pavilonu za 70 milionů korun. Objevily se totiž problémy se statikou, vady příček a poškození konstrukcí. Kraj Vysočina získal na projekt dotaci od ministerstva životního prostředí ve výši přes 20,5 milionu korun. Základem nového pavilonu je železobetonová nosná konstrukce, která je připravena na to, aby někdy v budoucnu umožnila případnou nástavbu jednoho až dvou podlaží. V prvním nadzemním patře budou umístěny dětské ambulance, čekárny a zázemí pro lékaře a personál. Ve druhém podlaží pak najde místo dětské lůžkové oddělení.