STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Nemocnice v Třebíči otevřela dveře veřejnosti

Druhá zářijová sobota patřila v Třebíčské nemocnici jejímu tradičnímu dni otevřených dveří. Mimo představení většiny zde dostupných oborů, ukázky všech složek integrovaného zachránného systému či možnosti různých vyšetření, měli návštěvníci možnost navštívit stavbu pavilonu chirurgických oborů komentovanou exkurzí.

Každoroční tradiční akce pořádaná Nemocnicí Třebíč, pod záštitou města Třebíč a Kraje Vysočina má za cíl upozornit na nutnost pravidelné péče o vlastní zdraví a na velký význam preventivních vyšetření. Zároveň chce nemocnice představit své obory příjemnou formou. Obzvláštněním letošního ročníku byla možnost navštívit stavbu pavilonu chirurgických oborů a seznámit se s jeho projektem a postupem prací.
Zájem o prohlídku vznikajícího pavilonu, který roste přímo v centru nemocničního areálu byl veliký. Objekt, který vzniká od ledna letošního roku po několika fázích mění mapu zdejšího areálu a postupně mu svou demolicí ustupují vysloužilé pavilony. Právě na místo dnes již bývalého pavilonu A zavedli několikrát během dne desítky návštěvníků stavbyvedoucí Vít Polnický společně s technickýcm náměstkem nemocnice Františkem Kalinou, aby ukázali postup prací při vzniku základů nové budovy. K vidění byla rovněž i hotová první etapa výstavby, kde na místě bývalé kotelny vzniklo nové moderní energocentrum. „Nově bude zásobovat nemocnici elektrickým proudem, bude zajišťovat i další nutná média. K budově jsou nyní přestěhovány dva zásobníky kyslíku a záložní stanice tlakových lahví včetně skladu medicinálních plynů, které budou napojeny na stávající rozvod v nemocnici.“ doplnil při prohlídce Polnický.