STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Muzeum v Litomyšli je krajskou stavbou roku

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současné architektury a stavitelství a propagovat ty nejlepší počiny. „V minulých letech jsme procházeli obdobím velké krize ve stavebnictví a investičními zdroji byly především evropské fondy. V letošním ročníku je samozřejmě také celá řada velkých staveb významně financována z Unie, ale už se objevují také noví investoři, ať už čeští nebo zahraniční. Věřme tedy, že krizi odzvonilo a hezkých nových staveb bude přibývat,“ konstatoval předseda poroty Roman Línek.

Soutěž probíhala celkem v sedmi kategoriích a jednou z nich byla kategorie internetového hlasování veřejnosti. Zde zvítězila rozhledna Mariánka v Horní Čemné, s uctihodným celkovým počtem 3012 hlasujících. Námi přihlášená stavba Regionálního muzea v Litomyšli skončila na pomyslném třetím místě se 1717 hlasy.

V kategorii Obnovy nemovitých kulturních památek porota ocenila Revitalizaci regionálního muzea. „Zejména za to, jak si architekt Josef Pleskot společně se stavbaři poradili s nečekanými archeologickými nálezy pod budovou muzea a jak zakomponovali původní středověké cesty do jeho současné podoby. „Město Litomyšl jako investor se nebojí netradičních řešení, které vypovídají o dnešní době a na druhou stranu nic neubírají historickým objektům. V tomto ohledu je Litomyšl naší výkladní skříní.“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek