STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Areál břežanské Základní školy získal ocenění

Ve čtvrtek 12. října se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2017. Areál základní a mateřské školy v Dolních Břežanech byl v této soutěži velmi úspěšný, odborná porota ho vybrala mezi tři nejlepší projekty a udělila nominaci na Stavbu roku Středočeského kraje 2017.
Ze soutěže si areál břežanské školy odnesl od odborné poroty toto hodnocení: “Modernizace školy je ukázkou kvalit architektonického řešení, založeném na střídmosti, které výrazně kultivuje stávající školní budovu. Instalace reprodukcí obrazů klade důraz na vizuální vnímání prostoru a zároveň dává významná díla z dějin českého umění do povědomí dětí. Stavba je významným přínosem v rozvoji školství v obci.“

4. ročník této soutěže, která je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu.